0,00DKK
DKK
DKK
 
FORTROLIGHEDSPOLITIK


Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan dine personlige oplysninger indsamles, bruges og deles, når du handler på leKnit.com.

Oplysninger, der indsamles
Når du køber en opskrift på leKnit.com skal du oplyse navn, adresse og e-mail.

Hvad bruges den indsamlede information til
Den indsamlede information bruges til at gennemføre ordre, forsendelse og betaling. Desuden bruges informationen til regnskabsmæssige formål samt til salgsstatistikker. Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder leKnit altid alle relevante lovbestemmelser. Dine persondata opbevares kun så længe det er nødvendigt af hensyn til pålagte juridiske forpligtelser, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed informationen blev indsamlet.

Den dataansvarlige
Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på leKnit.com er Raglan v/Lene Holme Samsøe, Stevnsvej 46, 4600 Køge. CVR-nr. 14 64 04 87.

LeKnit hverken sælger eller videregiver dine persondata til tredjemand, og overfører ikke dine persondata til tredjelande. Webshop og betalingssystem håndteres af DanDomain A/S, der fungerer som databehandler for leKnit.com. Alle persondata, som du oplyser på webshoppen, vil blive opbevaret i DanDomains datacentre. LeKnit har indgået databehandleraftale med sin databehandler, som sikrer, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som leKnit.com til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode om at få adgang til og få rettet/ændret dine persondata, og du har ret til at få slettet persondata. Du har desuden ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til databeskyttelsesmyndigheden. Ved spørgsmål, ønske om indsigt og/eller ønske om sletning, kan leKnit kontaktes på lene@leknit.com.